Harjoitusohjelma / träningsprogram 2022

07.1   perjantai / fredag    uudenvuoden sauna / Nyårsbastu

14.1   perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapskolning

21.1   perjantai / fredag    lisävedenotto talviolosuhteissa / tillägsvatten i vinterförhållanden

28. 1  perjantai / fredag    keikka( kylmäsavu ) / case

04.2   perjantai / fredag    ajoharjoitus / körövning

11.2   perjantai / fredag    ensivaste keikka / förstarespons case

18.2   perjantai / fredag    kalustokoulutus ja sauna / redskapskolning och bastu

25.2   perjantai / fredag    Liikkenneonnettomuus / trafikolycka ( case )

4.3     perjantai / fredag    perusselvityksiä / klareringar

11.3   perjantai / fredag    moottoriruiskut / motorsprutorna ja tikasselvitys alas / stegklareing nedåt

18.3   perjantai / fredag    vierailu / Besök 

25.3   perjantai / fredag    pintapelastus / yträddning

01.4   perjantai / fredag    kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

08.4   perjantai / fredag    maastopalot / skogsbränder (case)

15.4   perjantai / fredag    kuntoilu ja sauna / konditionsträning och bastu

22.4   perjantai / fredag    veneharjoitus / båtövning

29.4   perjantai / fredag   Oulutesti / Uleåborgstest

05.5   torstai /torsdag       perusselvittyksiä kerroksiin / grundklarering till våningar

12.5   torstai / torsdag      korkeanpaikan välineharjoitus / hantering av höghöjdsredskap

19.5   torstai / torsdag      korkeanpaikan koulutus / höghöjdsskolning 

26.5   torstai / torsdag      väyläajoharjoitus / navigering

02.6   torstai / torsdag      öljyvahinko / olje olycka 

10.6   perjantai / fredag   mikroauto ja sauna / cartingkörning och bastu

16.6   torstai / torsdag      ajokoulutus / körskolning

23.6   torstai / torsdag      kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

KESÄLOMA / SOMMARLEDIGT

4.8     torstai / torsdag      Kalustokoulutus / redskapsskolning

11.8   torstai / torsdag      hydrauliikkatyökalut ( auton leikkaaminen ) / hydraulikverktyg ( bilklippning )

18.8   torstai / torsdag      venekoulutus / båtskolning

25.8   torstai / torsdag      vauriopuu, heittosaha ja vinssi / stormskador, kastsåg 

02.9   perjantai / fredag    selvityksiä, sarjasyöttö / klareringar seriekörning

09.9   perjantai / fredag    kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

16.9   perjantai / fredag    Tutustuminen Långvik SPA / Långvik SPA

23.9   perjantai / fredag    toimintaharjoitus / case

30.9   perjantai / fredag    konemieskoulutus / maskinmansskolning

7.10   perjantai / fredag    polttomoottorit, lisävalaistus / förbränningsmotorer, tillägsbelysning

14.10 perjantai / fredag    virvekoulutus / virveskolning

21.10 perjantai / fredag    kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

28.10 perjantai / fredag    paineilmalaitteet / tryckluftsagregaten

4.11   perjantai / fredag    selvityksiä kerroksiin / klareringar till våning

11.11 perjantai / fredag    ensivaste / förstadelvård

18.11 perjantai / fredag    toimintaharjoitus / case

25.11 perjantai / fredag    kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

02.12 perjantai / fredag    sähköturvallisuus / el-säkerhet 

09.12 perjantai / fredag    eläimen pelastus ( hevonen ) / räddning av djur ( häst )

17.12 perjantai /fredag     Jerikomäen portaat ja sauna / Jerikobackens trappor

 

Koulutusohjelman lisäksi järjestetään erillisiä venekoulutuksia, lämpimät savusukellusharjoitukset.

Ytterom skolningsprogrammet ordnas båtskolning, varma rökdykningar.

 

Jani, Tuomas, Tapsa