Harjoitusohjelma / träningsprogram  2019

11.1   perjantai / fredag   uudenvuodensauna / Nyårsbastu

18.1   perjantai / fredag    tyyppiselvityksiä / klareringar

25.1   perjantai / fredag    lisävedenotto talviolosuhteissa

1 .2    perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapsskolning

8.2     perjantai / fredag    savusukelus kaikille / rökdykning för alla

15.2   perjantai / fredag    ensivaste / förstarespons

22.2   perjantai / fredag    virvekoulutus / virveskolning

1.3     perjantai / fredag    kalustokoulutus ja kuntotesti / redskapsskolning och konditionstest

8.3     perjantai / fredag    perusselvityksiä / klareringar

15.3   perjantai / fredag    moottoriruiskut / motorsprutorna

22.3   perjantai / fredag    eläinkoulutus / djurskolning

29.3   perjantai / fredag    pintapelastus / yträddning

5.4     perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapsskolning

12.4   perjantai / fredag    maastopalot / skogsbränder (case)

26.4   perjantai / fredag   Oulutesti / Oulutest

2.5     torstai /torsdag       veneharjoitus / båtövning

9.5     torsatai /torsdag     korkeanpaikan välineharjoitus / hantering av höghöjdsredskap

16.5   torstai / torsdag      korkeanpaikan koulutus / höghöjdsskolning

23.5   torstai / torsdag      väyläajoharjoitus / navigering

30.5   torstai / torsdag      ensivaste / förstadelvård, sauna / bastu

6.6     torstai / torsdag      ajokoulutus / körskolning

13.6   torstai / torsdag      väyläajoharjoitus / navigering

20.6   torstai / torsdag      kalustokoulutus ja sauna / redskapsskolning och bastu

KESÄLOMA / SOMMARLEDIGT

 

8.8     torstai / torsdag      Kalustokoulutus / redskapsskolning

15.8   torstai / torsdag      selvityksiä / klareringar

22.8   torstai / torsdag      venekoulutus / båtskolning

29.8   torstai / torsdag      vauriopuu, heittosaha ja vinssi / stormskador,  kastsåg

6.9     perjantai / fredag    öljytorjuntamenetelmät  / oljeolyckor

13.9   perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapsskolning

20.9   perjantai / fredag    ensivaste, liikenneonnetomuus / förstarespons, trafikolycka

27.9   perjantai / fredag    toimintaharjoitus / case

4.10   perjantai / fredag    muuntajat / sähköautot

11.10 perjantai / fredag    polttomoottorit, lisävalaistus / förbränningsmotorer, tillägsbelysning

18.10 perjantai / fredag    virvekoulutus / virveskolning

25.10 perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapsskolning

1.11   perjantai / fredag    paineilmalaitteet / tryckluftsagregaten

8.11   perjantai / fredag    selvityksiä kerroksiin / klareringar till våning

15.11 perjantai / fredag    ensivaste / förstadelvård

22.11 perjantai / fredag    toimintaharjoitus / case

29.11 perjantai / fredag    kalustokoulutus / redskapsskolning

13.12 perjantai / fredag    konemieskoulutus / maskinmansskolning

20.12 perjantai / fredag    Ensivaste / förstadelvård

 

Koulutusohjelman lisäksi järjestetään erillisiä venekoulutuksia, lämpimät savusukellusharjoitukset, Upinniemen pujo  ja alkusammutusharjoitus palokuntalaisten perhejäsenille. Tutustuminen skyliftin.

Ytterom skolningsprogrammet ordnas båtskolning, varma rökdykningar, Obnäs pujo och förstahandsläckning åt brankåristernas familjemedlemmar. Skolning av skylift.

 

Jani, Remsu, Jim

© 2019 Långvik FBK. All rights reserved