Långvik FBK

Långvik FBK är en baskår inom Västra Nylands räddningsområde. Kåren bildades 1938. Alarmavdelningen består av 17 brandmän. Kårens egentliga ”distrikt” omfattar området öster om Porkalavägen och söder om Stamväg 51. Depån, som hyser all behövlig utrustning, ligger i Långvik mittemot ungdomsföreningshuset Runhälla vid Medvastvägen. 

FBK:s verksamhet kan indelas i en operativ och en administrativ del. Den operativa verksamheten, som leds av kårchefen och vicekårcheferna, handlar om räddningsarbete och beredskap. Den administrativa verksamheten leds av styrelsen som bland annat svarar för kårens medelanskaffning.