Damavdelningen

På 1960-talet bildades en damavdelning. Damerna stödde brandkårens verksamhet på olika sätt och skötte om förplägnaden vid utryckningar och olika sammankomster samt skötte en del av arrangemangen vid brandkårsfesterna. Då kvinnornas roll inom brandkåren förändrades och flera kvinnor ingick i brandkåren som avtalsbrandkårister upplöste damavdelningen sig 1980. Damavdelningen återuppstod 1997 under ledning av Anne Dahl. Året efter började damavdelningen delta i redskapstävlingar. Beredskap för förplägning vid utryckningar har upprätthållits hela tiden.

Efter några års paus deltar damavdelningen igen aktivt i MNB:s och FSB:s tävlingar.