Alarmavdelningen

Till kårens alarmavdelning hör 17 operativt aktiva släckningsmän. De flesta bor inom en radie av några kilometer från kårens depå. De deltar i utryckningarna alltid då det är möjligt för dem. Under dagtid ställer det sig ofta svårt för den som arbetar på annat håll.

Många kårmedlemmar har varit med länge i kåren, men det finns också nya medlemmar. Många yrkesgrupper är representerade inom kåren. Mannarna har ett civilt yrke vilket männen inom den professionella kåren inte har.

Av de 17 operativt aktiva släckningsmännen har sex rökdykarkompetens och elva har kompetens för första delvård. Första delvård betyder att man hjälper och tar hand människor som befinner sig i en nödsituation och är i behov av medicinsk vård. För att få utföra första delvård måste man avlägga en kurs i första hjälp, en mera avancerad kurs i första delvård och därefter ännu klara en defibrillatorkurs. På grund av sjukvårdsdistriktets sparåtgärder sades första delvårdsavtalet upp från början av 2013.