Långvik FBK

Långvik FBK är en baskår inom Västra Nylands räddningsområde. Kåren bildades 1938. Alarmavdelningen består av 17 brandmän. Kårens egentliga ”distrikt” omfattar området öster om Porkalavägen och söder om Stamväg 51. Depån, som hyser all behövlig utrustning, ligger i Långvik mittemot ungdomsföreningshuset Runhälla vid Medvastvägen. 

Nyheter

Sommarfest lö 4.8.2018

Välkommen på Långvik FBK:s traditionella sommarfest lördagen den 4.8.2018 på Runhälla och branddepån (Medvastvägen 6-7).

Barnfest med start kl. 15.00. Brandbilsåkning, hoppslott, mete m.m. Arne Alligator uppträder kl. 17.00. Lotteri, café, spunnet socker, våfflor m.m. Inträde: Skolbarn 3 €, vuxna 6€

Vuxenfest med start kl. 19.00. Dans till The Gators. Öl, cider och pyttipanna. Inträde 12 €

Välkommen!