Långvik FBK

Långvik FBK är en baskår inom Västra Nylands räddningsområde. Kåren bildades 1938. Alarmavdelningen består av 17 brandmän. Kårens egentliga ”distrikt” omfattar området öster om Porkalavägen och söder om Stamväg 51. Depån, som hyser all behövlig utrustning, ligger i Långvik mittemot ungdomsföreningshuset Runhälla vid Medvastvägen. 

Nyheter

Sommarfest 5.8.2017

Välkommen på Långvik FBK:s traditionella sommarfest

lördagen den 5.8.2017

på Runhälla och branddepån (Medvastvägen 6-7).

Barnprogram med start kl. 15.00. Brandbilsåkning, hoppslott, mete, m.m.
Sås & Kopp uppträder kl. 17.00.

Lotteri, jättedarts, café, spunnet socker, vå or, korv m.m.

Dans till Susann Sonntag’s orkester med start kl. 19.00. Öl, cider & pyttipanna.

Inträde:

Träningsprogram 2017

Alarmavdelningen fortsätter med övningar enligt skolningsprogrammet fredagen 20.1 kl. 19.00.

Träningsprogram 2017

Vi välkomnar också nya medlemmar! Kom och bekanta dig med vår verksamhet. Vi ses på depån!